องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ข้อบัญญัติ อบต.วังบาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 กันยายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 5
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ grade โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 23
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 8
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ grade โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 14
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 9
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 6
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ grade โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 11
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 8
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 9
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 9
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 7
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) grade โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 11
16 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 13
12 กันยายน 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 87
8 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 210
26 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 228
9 กันยายน 2563
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 212
24 มิถุนายน 2563
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 405
20 สิงหาคม 2562
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 409
16 พฤษภาคม 2560
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล พ.ศ.2560 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 385
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2