องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองสาธาณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 308 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 338 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 318 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360 |
insert_drive_file รายงานผลการขอรับมติจาก ก.อบต.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ข้าราชการขอโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 850 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1