info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองสาธาณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file การแบ่งงานภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานผลการขอรับมติจาก ก.อบต.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ข้าราชการขอโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร