องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file การแบ่งงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร