info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้ 3,607
เดือนที่แล้ว 8,462
ทั้งหมด 44,057

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file การแบ่งงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร