messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 11 |
find_in_page คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 71 |
find_in_page คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 322 |
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 59 |
คู่มือปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ E-Plan poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 299 |
การแบ่งงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 286 |
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1