messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 28 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 81 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 68 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 92 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 86 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 99 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 187 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 171 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 11/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 195 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 409 |
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 320 |
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 450 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2