องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนาจให้แก่ อปท. 2542
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 81
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 84