องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [21 พฤศจิกายน 2564]
การปิดประกาศ [9 ตุลาคม 2564]
กำหนดวันเลือกตั้ง [9 ตุลาคม 2564]
รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [25 มิถุนายน 2564]
รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [25 มิถุนายน 2564]
รุ่นที่ 2 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
งานควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)