info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด : เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีความสำคัญวันหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร