info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
เดือนนี้ 3,265
เดือนที่แล้ว 6,892
ทั้งหมด 49,510

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุบ้านหนองไผ่ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุบ้านน้ำครั่งน้อย หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย ขนาดกว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ พช จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ พช จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ พช จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ พช จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๙ บ้านวังบาล ความลึกบ่อ ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลวังบาล จำนวน ๓๑ ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๘ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อน้ำยาเดลต้าเมทริน ๑% ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๓๖ ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างดูแลระบบเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลและจดโดเมนต่อในนามเดิม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างบุคคลภายนอกในการติดสติ๊กเกอร์ซีทรูเพื่อกันแสงห้องผู้บริหารอาคารสำนักงานใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วันทำการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๓๔ พช จำนวน ๒๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (นาตอ-ภูปูน พช.ถ๙๙-๑๔๐) หมู่ ๑ บ้านภูปูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยภูซาง พช.ถ๙๙-๑๓๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารอเนกประสงค์ (ห้องผู้บริหาร) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ พช.ถ๙๙ - ๐๖๔ หมู่ ๑๕ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายพิมเสน) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังบาล หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหน้า ร.ร.บ้านนาทราย สายบ้านน้ำครั่ง - นาทราย และสายทางซอยสงบสุข รวม ๓ จุด หมู่ ๓ บ้านนาทราย พื้นที่ผิวจราจรรวม ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมท่อลอดกลมระบายน้ำ ๒ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหน้า ร.ร.บ้านนาทราย สายบ้านน้ำครั่ง - นาทราย และสายทางซอยสงบสุข รวม ๓ จุด หมู่ ๓ บ้านนาทราย พื้นที่ผิวจราจรรวม ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมท่อลอดกลมระบายน้ำ ๒ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์ (พช.ถ๙๙-๐๑๙) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านน้ำครั่ง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองโน (พช.ถ๙๙-๐๕๖) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง ซอยภูปูน ๖ แยก ๑ หมู่ ๑ บ้านภูปูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (พช.ถ๙๙-๐๒๑) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยวังบาล ๒ แยก ๔ (พช.ถ๙๙-๐๗๔) หมู่ ๘ บ้านวังบาล พื้นที่ผิวทางคอนกรีต ๗๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาแบบแบตเตอรี่ ขนาด ๒๕ ลิตร เพื่อใช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาแบบถังโยก เพื่อใช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโีคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตตำบลวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใ่ช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการติดตามเฝ้าระวังป้องกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาในเขตตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๘๐ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างก่อสร้างเตาชีวมวล (แบบมณฑล) ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๒ เตา ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
1 - 50 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
1611075600 ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร