messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางนาซำเตย พช.ถ ๙๙-๑๓๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางนาซำเตย พช.ถ ๙๙-๑๓๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางกงใจและนางอุดร) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางกงใจและนางอุดร) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างวางท่อประปาภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านภูปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางกงใจและนางอุดร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินเมรุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารคลุมทางเดิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑-๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางซอยนาซำเตย พช.ถ ๙๙-๑๓๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำครั่ง (สายทาง ซอยทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล (สายทางวังบาล ๓ พช.ถ ๙๙-๐๘๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินเมรุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค อาคารคลุมทางเดินเมรุ กว้าง ๑๕.๒๐ ม. ยาว ๑๔.๑๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างผนังน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางบุญร่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ (สายทางซอยทับทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย (สายทางซอยสุขศรี พช.ถ 99-014) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง (สายทาง ซอยประชาสุข) กม.ที่ ๑+๐๙๕ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี่ 12 บ้านขี้นาค ถนนลูกรัง (ซอยเป็นสุข พช.ถ99-150 และซอยเป็นสุขแยก 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ทีึ่ ๒ บ้านนาทราย (สายทางซอยประชาธรรม ๑ พช.ถ ๙๙-๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางนิภาวรรณ หมื่นจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (จุดบ้านนางกองชุน ทองแข่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง (สายทางซอยประชาอุทิศ พช.ถ ๙๙-๐๔๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดเทอม ๓๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอสและน้ำยาเคมีกำจัดยุง) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย (สายทางซอยแจ้งเกิด พช.ถ 99-035) กม.ที่ 0+570 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ สายทางซอยภูปูน ๖ แยก ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ (พช.ถ.๙๙-๐๔๖) หมู่ ๕ บ้านน้ำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำครั่ง (ห้วยวังบาล จุดหลังโรงเรียนบ้านน้ำครั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล (สายทางซอยนาโคก ๔ พช.ถ ๙๙-๐๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง (สายทางซอยห้วยข้าวหลาม พช.ถ๙๙-๐๙๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านวังบาล (สายทางถนนบ้านวังบาล-บ้านวังบาลหมู่ ๑๕ พช.ถ๙๙-๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางนาซำหวาย พช..ถ๙๙-๑๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังบาล (สายทางซอยสังโค พช.ถ๙๙-๑๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำครั่ง(สายทางถนนบ้านน้ำครั่งหมู่ ๗-บ้านขี้นาค หมู่ ๑๒ พช.ถ ๙๙-๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล (สายทางซอยห้วยสะแล้ง พช.ถ99-130) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
1 - 50 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3