ชื่อเรื่อง : คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : bTp8JtKThu20157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้