ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป)

ชื่อไฟล์ : GWA2A1EThu102807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้