ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

ชื่อไฟล์ : qlMkkq6Fri111632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้