ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 กรณียุบตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข หลังจากเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : s49gAdJFri112709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้