ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยวังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ขนาดยาว ๓๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง