ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงใส่ทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง