ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง