ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ พช จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง