ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง