ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๓๔ พช. จำนวน ๕๘ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง