ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๖๕ เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง