ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง