ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ กำจัดกอไผ่ล้มขวางทางน้ำห้วยวังบาล จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังบาล (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง