ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารที่ทำการอบต. (ตามแบบ อบต.กำหนด) หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง