ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 8410 เพชรบูรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง