ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง