ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล (สายทางซอยนาโคก ๔ พช.ถ ๙๙-๐๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง