ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำครั่ง (สายทางซอยอุทิศ พช.ถ ๙๙-๐๔๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง