ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงส่วนกลาง บบ ๔๐๔๗ เพชรบูรณ์์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง