องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันว่าคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1