องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓"
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ๋จิตอาสาระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
photo ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ว่าด้วย การปฏฺิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ(ฉบับที่2/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามผลการลดใช้พลังงานภาครัฐ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 20 (ทั้งหมด 245 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13