องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของจังหวัดในการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร.
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การสร้างข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน คั้งที่ 41/2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การขับเคลื่อนการใช้ e document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ขอมอบวารสารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO STATION)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งวิน และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
photo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังละผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอความอนุุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ "วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อน้อมรำลึกและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใส้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้เเทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 20 (ทั้งหมด 534 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27