องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 ภายใต้ชื่อพาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การส่งประเทศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรม : การดูแลรักษาธงชาติและคุ้มพระเกียรติ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรท่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก - อ.คอนสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคฝีดาษวานร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 273 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14