องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 86
เดือนนี้ 2,416
เดือนที่แล้ว 6,621
ทั้งหมด 31,067

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือปิดประกาศสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
photo การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file การปรับปรุงทบทวนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 83 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร