องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิททุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 6 นวก.สาธารรสุข กรณีพิเศษ (โควิด-19)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏฺิบัติราชการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเดิน - วิ่ง หล่มเก่ามินิมาราธอน 2023 (Fun-Run Lomkao mini marathon 2023) เพื่อหารายได้ให้กับ "กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า" poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และไถ่ชีวิตโค - กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และทอดผ้าป่ามหากุสลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจําปี ๒๕๖๕ “Thailand Smart City Expo 2022”
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 310 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16