info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้ 3,591
เดือนที่แล้ว 8,446
ทั้งหมด 44,041

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน2" poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file โครงการ อบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ของพนักงาน ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศการใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน ( แผน2ปี ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Audit Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร