องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
photo คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
photo คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
photo คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กรักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังบาล
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือขยายผลแอปพลิเคชั่นรับแจ้งเหตุสถานที่เล่นการพนันในอำเภอหล่มเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประเมิลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 127 |
1 - 20 (ทั้งหมด 173 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร