messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : |
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 1 |
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
การโอนเงิน e-Money ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับสิทธิต่อตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และความรู้พื้นฐานระบบโซลาร์เซลล์” รุ่นที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
อนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 7 |
คู่มือเเนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูเเลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับบปรับปรุงปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 8 |
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจําปี ๒๕๖๗ (Thailand Smart City Expo 2024)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
ขอเรียนเชิญส่งทีมร่วมแข่งขันเปตอง นทพ.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 921
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
ขอความร่่วมมือประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
ขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อน “ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ” poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 628 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32