info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
เดือนนี้ 3,295
เดือนที่แล้ว 6,922
ทั้งหมด 49,540

account_box คณะผู้บริหาร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 081-888-2377
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 081-888-2377
(พันจ่าอากาศเอกนันทพล ฤกษ์งาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 097-079-7922
(พันจ่าอากาศเอกนันทพล ฤกษ์งาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 097-079-7922
(นางยุพิน วงค์ทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 065-562-3645
(นางยุพิน วงค์ทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 065-562-3645
(นายโทมิตร ทองเมือง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 095-493-4660
(นายโทมิตร ทองเมือง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 095-493-4660
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร