องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสาธารณสุขฯ
นางราตรี ราช​พรหม​มิ​นทร์​
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-513-2129
นายวรภพ กันต์สุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเลิศวรา กางพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมภพ จันทร์แดง
คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวสุจิตรา นาถ้ำพลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายประสาท นาวิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาวจิรประภา อริยทรัพย์นาคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาคร วงศ์ถิ่น
พนักงานขับรถ
นายพัด สายคำยศ
คนงานประจำรถขยะ
นายจอร์นลี ทาสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย แย้มเทศ
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ทองเปิ่ง
คนงาน (จ้างเหมา)
นายณัฐพงษ์ สุริยะวงค์
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประจวบ สายสิงทูล
คนงาน (จ้างเหมา)
นายสวิน สายทองเยิ้น
คนงาน (จ้างเหมา)
นายทศพร ทองหมู่
คนงาน (จ้างเหมา)
นายเจษฎา มีแสงสิน
คนงาน (จ้างเหมา)
นายประเสริฐ ขวัญแน่น
คนงาน (จ้างเหมา)
นายสำอาง บัวอินทร์
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวพัสตราภรณ์ แก่นสารี
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวรัตนาพร จันทขันธ์
คนงาน (จ้างเหมา)