องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
find_in_page ขั้นตอนการให้บริการความช่วยเหลือการบริหารน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
find_in_page คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 302 |
insert_drive_file คู่มือบริการ การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอยกเลิกถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอเปลี่ยนถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอถังขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 257 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1