messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานผลการดำเนิงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 165 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 25๖๓ (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1