messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6