messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed อาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดเทอม
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางกงใจและนางอุดร)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางกงใจและนางอุดร)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดเทอม ๓๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จัดซื้อคุรุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ๓๒ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างออกแบบ จำนวน ๓ โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๙ โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 425
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 436
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1