องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงกล้องรักษาความปลอดภัย CCTV ในสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.๑ ช่อง เหมืองกลาง หมู่ ๑๕ บ้านวังบาล ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน กสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการหอถังสูงพร้อมวางท่อประปา (จุดศาลเจ้า) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ขนาด ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อประปายาว ๖๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเททางเท้า คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล หมู่ที่ 10 รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรใหม่ หมู่ 4 บ้านน้ำครั่ง (สายทางบ้านน้ำครั่ง พช.ถ99-008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๖ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเดลต้าเมทริน ๑% ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๔๘ ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางวันชัย สิทธิสาร) ขนาดยาว ๓๔.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ระหว่างช่วงวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเบิก จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ บ้านภูปูน (ฌาปนสถาน บ้านภูปูน) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 265
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ งวดวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วันทำการ (กาองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ กล่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์คนพิการ จำนวน ๒๖ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 265
rss_feed จ้างทำบัตรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลพร้อมสายคล้องคอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย (ฌาปนสถาน) ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านนาทราย (ซอยแจ้งเกิด พช.ถ๙๙-๐๓๕ และซอยเหมืองทราย ๑ พช๙๙-๐๓๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถชุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ ลูก (กองสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๑๐ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างบุคคลภายนอกจัดทำเว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed ซื้อตัวจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านขี้นาค จำนวน ๓ ซอย ได้แก่ ซอยปากแซม ซอยบ้านน้อย ซอยห้วยน้ำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
201 - 235 (ทั้งหมด 235 รายการ) 1 2 3 4 5